Quý khách thân mến! Mọi tài liệu trên trang web này đều được dịch từ các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi xin cáo lỗi nếu chất lượng các bản dịch này không như ý, đồng thời cũng hy vọng rằng Quý khách sẽ thu được lợi ích từ trang web của chúng tôi. Trân trọng, Ban quản trị Website. E-mail: admin@vnmedbook.com

Việc cấy ghép nội tạng ở Hoa Kỳ đã cứu sống được gần 2,3 triệu năm ‘

Cách đây hơn 50 năm, việc ghép thận thành công đầu tiên trên thế giới đã diễn ra. Hiện nay, hơn 16.000 ca ghép thận diễn ra mỗi năm chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ, chỉ ra cách cấy ghép nội tạng đến nay. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu cấy ghép trong 25 năm để xác định số lần cứu sống của thủ tục này.

Một bác sĩ cầm một cơ quan của con người để cấy ghép

Nhóm nghiên cứu, trong đó có Tiến sĩ Abbas Rana thuộc Trường Y khoa Baylor ở Houston, TX, công bố phát hiện của họ.

Ở Mỹ, khoảng 79 người mỗi ngày được cấy ghép nội tạng. Cứ sau 10 giây, một người sẽ được thêm vào danh sách chờ để nhận được. Ghép tạng thường là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất cho suy cơ quan giai đoạn cuối, nghĩa là cuộc sống của con người theo nghĩa đen phụ thuộc vào quy trình.

Thống kê cho đến đầu tháng 12 năm 2012 cho thấy rằng những bệnh nhân được cấy ghép tim, gần 70% sống 5 năm sau đó. Đối với những bệnh nhân được ghép thận từ một người hiến tặng sống, 92% đã sống 5 năm sau thủ thuật. Với những con số như thế này, không có gì lạ khi Tiến sĩ Rana và các đồng nghiệp ca ngợi việc cấy ghép nội tạng như là “điều kỳ diệu của y học hiện đại”.

Tuy nhiên, đối với nghiên cứu của họ, nhóm nghiên cứu muốn nghiên cứu sâu hơn về lợi ích sống còn của việc cấy ghép nội tạng tại Hoa Kỳ. Họ đặt ra để xác định bao nhiêu năm của cuộc sống các thủ tục đã lưu giữa năm 1987 và 2012.

Số năm sống được cứu là một ‘thành tựu xuất sắc’

Năm 1987, Mạng lưới chia sẻ nội tạng của Liên Hiệp Quốc (UNOS) bắt đầu lưu giữ hồ sơ về tất cả các ca ghép tạng vững chắc diễn ra ở Mỹ, cũng như hồ sơ bệnh nhân đang chờ cấy ghép.

Sử dụng cơ sở dữ liệu UNOS, Tiến sĩ Rana và các đồng nghiệp đã xem xét hồ sơ của 1.112.835 bệnh nhân bị suy cơ quan giai đoạn cuối. Trong số này, 533.329 người được cấy ghép và 579.506 trong danh sách chờ nhưng không có thủ thuật.

Các nhà nghiên cứu đã tính toán số năm sống được cứu bởi cấy ghép nội tạng từ ngày 1 tháng 9 năm 1987 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 bằng cách so sánh kết cục sống sót của bệnh nhân trải qua thủ thuật với những người không thực hiện.

Kết quả phân tích cho thấy trong khoảng thời gian 25 năm, cấy ghép nội tạng đã tiết kiệm được 2.270.859 năm sống ở Mỹ. Mỗi cấy ghép nội tạng được ước tính đã tiết kiệm được khoảng 4,3 năm.

Các nhà nghiên cứu cũng ước tính tuổi thọ được cứu bởi từng loại cấy ghép nội tạng, đó là:

  • Ghép thận – 1,3 triệu năm cứu sống
  • Ghép gan – 465,296 năm cứu sống
  • Ghép tim – 269,715 năm cứu sống
  • Ghép thận-thận – 79,198 năm cứu sống
  • Phổi cấy – 64.575 năm cứu sống
  • Ghép tụy – 14,903 năm cứu sống
  • Cấy ghép ruột – 4.402 năm cứu sống.

Các nhà nghiên cứu đã cứu sống gần 2,3 triệu năm sống được cứu bởi cấy ghép nội tạng ở Hoa Kỳ như là một “thành tựu xuất sắc”. Họ thêm:

“Mặc dù hầu hết các phát hiện trong phân tích này không phải là cuốn tiểu thuyết, phân tích này ngắn gọn báo cáo về kinh nghiệm tập thể ghép tạng nội tạng ở Hoa Kỳ, làm cho nó, theo hiểu biết của chúng tôi, nghiên cứu lớn nhất trong lĩnh vực cấy ghép chưa được tiến hành.

Những kết quả này bác bỏ bất kỳ nhận thức kéo dài của cấy ghép như một lĩnh vực thích hợp với lợi ích thực tế hạn chế. Hơn nữa, tập trung hoàn toàn vào lợi ích sống còn không nắm bắt được những cải tiến lớn về chất lượng cuộc sống và tỷ lệ mắc bệnh đã giảm đáng kể sau khi cấy ghép. “

Sự thiếu hụt của nhà tài trợ cản trở tiến trình cấy ghép nội tạng

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng có một “sự thiếu hụt nghiêm trọng” của các cơ quan tài trợ, điều này cản trở sự tiến bộ trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng.

Họ lưu ý rằng những bệnh nhân trong danh sách chờ đợi cấy ghép nội tạng trong thời gian 25 năm nghiên cứu, chỉ có 47,9% có thủ thuật.

Theo Thông tin của Chính phủ Hoa Kỳ về hiến tặng và cấy ghép mô và cơ quan, 123.258 người ở Mỹ hiện đang chờ cấy ghép nội tạng, nhưng chỉ có 30.000 ca cấy ghép nội tạng được thực hiện vào năm 2013. Khoảng 18 người chết mỗi ngày chờ cấy ghép nội tạng.

“Nhu cầu ngày càng tăng, do đó, hiến tặng nội tạng phải tăng lên”, các nhà nghiên cứu cho biết. “Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ sâu rộng của việc cấy ghép nội tạng và hiến tặng – những nỗ lực xứng đáng với một thành tích đáng ghi nhận về thành tựu và một tiềm năng to lớn để làm tốt hơn nữa cho nhân loại trong tương lai.”

Vào tháng 9 năm 2014, báo cáo về một nghiên cứu được công bố, trong đó các nhà nghiên cứu từ Vương quốc Anh đã đánh giá liệu hệ thống chọn tham gia hoặc chọn không tham gia có tốt nhất cho việc hiến tặng nội tạng hay không.

Like this post? Please share to your friends: