Quý khách thân mến! Mọi tài liệu trên trang web này đều được dịch từ các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi xin cáo lỗi nếu chất lượng các bản dịch này không như ý, đồng thời cũng hy vọng rằng Quý khách sẽ thu được lợi ích từ trang web của chúng tôi. Trân trọng, Ban quản trị Website. E-mail: admin@vnmedbook.com

OCD có phải là yếu tố nguy cơ bị tâm thần phân liệt?

Cá nhân trước đây được chẩn đoán bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và những người mà cha mẹ của họ đã được chẩn đoán với tình trạng này có thể có nhiều khả năng phát triển tâm thần phân liệt. Đây là một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí.

OCD

Mặc dù rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và tâm thần phân liệt là hai điều kiện riêng biệt, các nghiên cứu trước đây đã gợi ý có sự chồng chéo giữa chúng.

Nhóm nghiên cứu do Sandra M. Meier, tiến sĩ thuộc Đại học Aarhus, Đan Mạch đứng đầu, lưu ý rằng cả hai điều kiện đều có tỷ lệ phổ biến tương tự, và bắt đầu cả hai có xu hướng xảy ra ở tuổi vị thành niên hoặc tuổi trưởng thành.

Ngoài ra, họ nói rằng nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có những điểm tương đồng đáng kể trong sinh lý bệnh của OCD và tâm thần phân liệt.

“Do đó,” họ nói thêm, “nó không có gì ngạc nhiên khi các triệu chứng ám ảnh cưỡng chế và tâm thần phân liệt cùng tồn tại ở một tỷ lệ lớn bệnh nhân hơn so với dự kiến ​​sẽ có cơ hội.” Họ chỉ ra một phân tích meta cho thấy 23% bệnh nhân tâm thần phân liệt cũng có OCD.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết rất ít nghiên cứu đã nghiên cứu mối liên hệ lâu dài giữa hai chứng rối loạn này.

Với suy nghĩ này, Meier và nhóm của cô đã nghiên cứu mối liên quan giữa OCD và tâm thần phân liệt bằng cách phân tích dữ liệu từ sổ đăng ký quốc gia Đan Mạch liên quan đến hơn 3 triệu người sinh từ năm 1955 đến 2006. Theo dõi diễn ra từ năm 1995 đến năm 2012.

Các kiểu hình của OCD, tâm thần phân liệt ‘phổ biến hơn so với hiện nay được thừa nhận’

Trong số 16.231 cá nhân phát triển tâm thần phân liệt, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 447 (2.75%) có chẩn đoán OCD trước đó. Ngoài ra, trong số 30.556 người bị rối loạn phổ tâm thần phân liệt – được định nghĩa là có một hoặc nhiều triệu chứng liên quan đến tâm thần phân liệt – 700 (2,29%) có chẩn đoán OCD trước.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện của họ cho thấy một chẩn đoán OCD trước đây có thể liên quan đến tăng nguy cơ phát triển tâm thần phân liệt vào cuối đời. Hơn nữa, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy thậm chí có nguy cơ cao bị tâm thần phân liệt giữa các cá nhân có cha mẹ được chẩn đoán mắc OCD.

Những phát hiện này vẫn còn ngay cả sau khi kiểm soát các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ tâm thần phân liệt, chẳng hạn như tiền sử tâm thần và tiền sử gia đình của rối loạn tâm thần.

Nhưng mặc dù gợi ý rằng OCD chia sẻ nhiều yếu tố bệnh lý với rối loạn phân liệt và tâm thần phân liệt, nhóm nghiên cứu nói điều này không nhất thiết có nghĩa là các điều kiện nên được kết hợp như một chẩn đoán toàn cầu. Họ thêm:

“Tuy nhiên, với những phát hiện này và thực tế rằng OCD và tâm thần phân liệt xảy ra với nhau ở mức cao hơn so với dự kiến ​​trong dân số nói chung, các kiểu hình của các rối loạn này có khả năng tương tự hơn hiện đang được thừa nhận.

Cần nghiên cứu sâu hơn để giải quyết các yếu tố nguy cơ di truyền và môi trường thực sự phổ biến đối với các rối loạn phổ OCD và tâm thần phân liệt hoặc tâm thần phân liệt.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận có một số hạn chế trong nghiên cứu của họ. Ví dụ, một số cá nhân có thể có triệu chứng tâm thần phân liệt nhưng chưa được chẩn đoán tình trạng này, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả. “Ở Đan Mạch, trung bình 1 năm trôi qua cho đến khi bệnh nhân tâm thần phân liệt nhận được một điều trị thích hợp,” họ lưu ý.

Ngoài ra, họ chỉ ra rằng chẩn đoán bệnh nhân của OCD, tâm thần phân liệt và rối loạn phổ tâm thần phân liệt chỉ được lấy từ thông tin lâm sàng thường xuyên có được, mà có thể đã bị thiếu sót.

gần đây đã báo cáo về một nghiên cứu cho rằng, trái với niềm tin phổ biến, những người bị tâm thần phân liệt có thể trải nghiệm hạnh phúc.

Like this post? Please share to your friends: