Quý khách thân mến! Mọi tài liệu trên trang web này đều được dịch từ các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi xin cáo lỗi nếu chất lượng các bản dịch này không như ý, đồng thời cũng hy vọng rằng Quý khách sẽ thu được lợi ích từ trang web của chúng tôi. Trân trọng, Ban quản trị Website. E-mail: admin@vnmedbook.com

Liệu pháp Hormone, Ưu và nhược điểm – Báo cáo cập nhật

Một báo cáo cập nhật về lợi ích và tác hại của HRT (liệu pháp thay thế hormone) đã chỉ ra rằng estrogen cộng progestin và estrogen làm giảm nguy cơ gãy xương nhưng tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh túi mật, tiểu không tự chủ và các biến cố huyết khối. Estrogen và progestin làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú và có thể là chứng mất trí, trong khi estrogen lại làm giảm nguy cơ ung thư vú.

Tổng quan này, được viết bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Oregon và Trung tâm Ung thư Providence, và được công bố trong Biên niên sử Y học Nội bộ, được tiến hành để giúp USPSTF (US Task Force Task Force Force) đưa ra các khuyến nghị mới về liệu pháp hormon.

Theo thông tin cơ bản, các nhà nghiên cứu giải thích rằng liệu pháp hormon mãn kinh để ngăn ngừa các bệnh mãn tính không được khuyến cáo hiện nay, vì nguy cơ cao của các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu đã đặt ra để cập nhật bằng chứng về việc liệu pháp hormon hiệu quả trong việc giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính, cũng như nghiên cứu tác động và mức độ nghiêm trọng của các tác dụng phụ. Họ cũng muốn xem kết quả có thể là gì giữa các phụ nữ ở các phân nhóm khác nhau.

Họ thu thập và phân tích dữ liệu từ MEDLINE (tháng 1 năm 2002 – tháng 11 năm 2011), Danh bạ Trung tâm Cơ sở dữ liệu có Kiểm soát các Đánh giá có Hệ thống (đến tháng 9 năm 2011), Scopus và một số danh sách tham khảo khác. Họ cũng xem xét các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng giả dược về HRT (liệu pháp thay thế hormone) đã được xuất bản bằng tiếng Anh từ năm 2002 – tất cả các thử nghiệm đều tập trung vào việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Họ đã nghiên cứu một danh sách ngắn gồm 9 thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn thu nhận của họ – các thử nghiệm được đánh giá là có chất lượng công bằng.

Dưới đây là một số phát hiện từ nghiên cứu này:

 • Liệu pháp estrogen và progestin
  giảm gãy xương (46 ít hơn / 10.000 phụ nữ-năm)
  tăng ung thư vú xâm lấn (8 người / 10.000 phụ nữ-năm)
  tăng huyết khối tĩnh mạch sâu (12 trên 10.000 người phụ nữ-năm)
  tăng chứng mất trí (hơn 22 người mỗi năm phụ nữ)
  tăng bệnh túi mật (hơn 20 người phụ nữ / năm)
  tăng tử vong do ung thư phổi (5 người trên 10.000 người phụ nữ-năm)
  tăng thuyên tắc phổi (9 trên 10.000 người phụ nữ-năm)
  tăng đột quỵ (9 lần cho mỗi 10.000 phụ nữ-năm)
  tăng tiểu không tự chủ (872 hơn / 10.000 phụ nữ-năm)
 • Liệu pháp chỉ dùng estrogen
  giảm gãy xương (56 ít hơn / 10.000 phụ nữ-năm)
  giảm tỷ lệ mắc ung thư vú xâm lấn (8 ít hơn / 10.000 phụ nữ-năm)
  giảm tử vong (ít hơn 2 trên 10.000 người phụ nữ-năm)
  tăng đột quỵ (11 trên 10.000 người phụ nữ-năm)
  tăng huyết khối tĩnh mạch sâu (7 trên 10.000 người phụ nữ-năm)
  tăng bệnh túi mật (33 người / 10.000 phụ nữ-năm)
  tăng tiểu không tự chủ (1271 hơn / 10.000 phụ nữ-năm)

Không có sự khác biệt nhất quán về các kết cục liên quan đến tình trạng bệnh hoặc tình trạng comorbid.

Nghiên cứu không xem xét tuân thủ (tuân thủ), một số rủi ro về kết quả và một số phác đồ khác.

Trong một bản tóm tắt trong cùng một tạp chí, các tác giả kết luận:

“Estrogen cộng progestin và estrogen đơn thuần làm giảm nguy cơ gãy xương nhưng tăng nguy cơ đột quỵ, các biến cố huyết khối, bệnh túi mật, và tiểu không tự chủ. Estrogen cộng progestin tăng nguy cơ ung thư vú và chứng mất trí có thể xảy ra, trong khi estrogen giảm nguy cơ ung thư vú.”
Viết bởi Christian Nordqvist

Like this post? Please share to your friends: